Ανακοινώσεις


ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Εντός των επόμενων ημερών θα αναρτηθεί οδηγός για την υποβολή κειμένων που θα δημοσιευτούν στα πρακτικά του συνεδρίου.


ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ

Οι βεβαιώσεις από τη συμμετοχή εισηγητών και συνέδρων θα σταλούν τμηματικά από την Παρασκευή 24/3/2023 στον καθένα ατομικά.